Hãy chia sẻ tình nhân ái đến mọi người!

Báo cáo tài chính

Sau mỗi năm hoạt động, chúng tôi sẽ tổng kết các khoản thu, chi và báo cáo công khai chi tiết đến mội người!