Hãy chia sẻ tình nhân ái đến mọi người!

Xin giúp đỡ

Nếu bạn trong hoàn cảnh cần hỗ trợ, hay biết thông tin của trường hợp nào cần được giúp đỡ, vui lòng liên hệ với cho chúng tôi để mang cơ hội này đến với tất cả mọi người. Vui lòng gởi cho chúng tôi tất cả những hồ sơ liên quan dưới đây:

1. Đơn xin trợ giúp có xác nhận của chính quyền địa phương

2. 04 tấm hình (10cm x15cm): 2 hình riêng của người cần giúp đỡ (hoặc hoàn cảnh cần giúp đỡ), và 2 hình riêng của người cần giúp đỡ (hoặc hoàn cảnh cần giúp đỡ) chụp cùng với gia đình trước căn nhà của gia đình (hình chụp phải thấy quang cảnh của ngôi nhà - hoặc hoàn cảnh cần giúp đỡ, đang ở).

3. Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc đơn xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (có xác nhận của chính quyền địa phương)

4. Giấy báo chi phí chữa bệnh, phẫu thuật của bệnh viên (bản sao) - Nếu muốn giúp đỡ để điều trị bệnh

5. Hồ sơ bệnh án (giấy chuyển viện, biên bản hội chẩn của Bệnh viện, giấy siêu âm.. (bản sao) - Nếu muốn giúp đỡ để điều trị bệnh

6. Giấy khai sinh hoặc giấy tờ tùy thân của người cần giúp đỡ (bản sao)

7. Hộ khẩu thường trú (lưu ý: phải đầy đủ cả gia đình) (bản sao)

Toàn bộ hồ sơ vui lòng gởi email về:

QUỸ NHÂN ÁI LÝ SƠN

Email: quynhanailyson@gmail.com
Hotline: 0976.878.346