Hãy chia sẻ tình nhân ái đến mọi người!

Tin tức hoạt động

27/08/2018

Trao tiền hỗ trợ bé Gia Phúc bị máy ép nước mía cán dẹp bàn tay

Quỹ nhân ái Lý Sơn đã trao tận tay số tiền 7.300.000đ cho gia đình Bé

13/08/2018

Trao học bổng năm học 2016 - 2017 tại các trường THCS, THPT Lý Sơn

Vận động và thực hiện trao tặng ngày 24/05/2017

09/08/2018

Cùng trẻ em An Bình vui hội trăng rằm 2012

Hành trình kết nối tình thương yêu cùng trẻ em An Bình vui hội trăng rằm 2012

09/08/2018

Trao học bổng năm học 2015 - 2016 tại các trường THCS, THPT Lý Sơn

Vận động và thực hiện trao tặng ngày 24/05/2016

08/08/2018

Trao học bổng năm học 2014 - 2015 tại các trường THCS, THPT Lý Sơn

Vận động và thực hiện trao tặng ngày 22/05/2015

08/08/2018

Trao học bổng năm học 2013 - 2014 tại các trường THCS, THPT Lý Sơn

Vận động và thực hiện trao tặng ngày 20/05/2014

08/08/2018

Trao học bổng năm học 2012 - 2013 tại các trường THCS, THPT Lý Sơn

Vận động và thực hiện trao tặng ngày 27/05/2013

08/08/2018

Trao học bổng năm học 2011 - 2012 tại trường THPT Lý Sơn

Vận động và thực hiện trao tặng ngày 22/05/2012

08/08/2018

Trao học bổng năm học 2010 - 2011 tại trường THPT Lý Sơn

Vận động và thực hiện trao tặng ngày 30/05/2011

08/08/2018

Tặng quà 9 gia đình ngư dân của Lý Sơn gặp nạn khi bị TQ bắt giữ

Nội dung được kêu gọi và được thực hiện 24/11/2010

02/08/2018

Trao quà hỗ trợ cô Thuận trường THCS An Vĩnh

Nội dung được kêu gọi và được thực hiện 18/06/2011